среда, 5. децембар 2012.

ZAKON O JAVNO - PRIVATNOM PARTNERSTVU I KONCESIJAMA

Pošto se javno - privatno partnerstvo, gledajući razgovore Uprave Grada Beograda i OFK Beograda, sve više nameće kao konkretno i pravo rešenje za izgradnju novog Omladinskog stadiona, želimo da Vam damo mogućnost da i na našem blogu preuzmete sadržaj tog pravnog akta koji je donet 22. novembra 2011. godine.

ZAKON O JAVNO - PRIVATNOM PARTNERSTVU I KONCESIJAMA

Takođe, pravna akta kojima može biti rešen model po kome će se stanje Omladinskog stadiona srediti na dugoročan period jesu ZAKON O JAVNOJ SVOJINI i ZAKON O SPORTU pa Vam dajemo mogućnost da i njih u celosti pročitate i proučite.

Sa međunarodnog sajma ekonomije sporta